miercuri, iulie 17, 2024

VIDEO | Domnilor, ce aveţi de ascuns? Primarul şi consilierii PSD ai comunei Bălăceanu au refuzat accesul jurnaliştilor la şedinţa Consiliului Local

Custom ad 1

Ceea ce aparent părea o şedinţă ordinară publică simplă, cu mai puţine puncte pe ordinea de zi decât o gărgăriţă, s-a transformat într-un circ, cu efective de poliţie cam cât la o descindere din dosare „grele”. La iniţiativa lui Gică Geanoş, primarul localităţii Bălăceanu, consilierii locali au supus la vot aprobarea prezenţei fizice în sală a jurnaliştilor de la două publicaţii buzoiene. În prima fază, majoritatea social-democrată (6 din 11) nu a fost de acord cu înregistrarea video a şedinţei, fapt acoperit din punct de vedere legal având în vedere drepturile asupra propriei imagini şi confidenţialitatea datelor personale, deşi alte unităţi administrativ teritoriale conduse, de asemenea, de primari PSD permit acest lucru. Dintre acestea, menţionăm o mică parte: Primăria Ţinteşti, Primăria Costeşti, Primăria Cilibia, Primăria Buzău, Primăria Râmnicu Sărat, Consiliul Judeţean Buzău şi lista poate continua. La faţa locului şi-a făcut apariţia şi poliţia, practic întreaga circă Ziduri de care aparţine comuna Bălăceanu, mai precis două autovehicule, 8 cadre printre care şi un comisar, după ce unul dintre jurnaliştii (n.r. o femeie) care doreau să asiste la şedinţa consiliului local a fost împinsă spre ieşire de către preşedintele de şedinţă, consilier local PSD, care potrivit oamenilor din sat are un trecut penal.

A doua oară, aceiaşi consilieri ai celor trei trandafiri nu şi-au dat aprobarea pentru prezenţa în sală a jurnaliştilor, deşi legislaţia în vigoare din România, legislaţia Uniunii Europene la care statul nostru a aderat, jurisprudenţa, normele de aplicare ale legilor invocate în rândurile de mai jos şi recentele decizii ale Curţilor de Apel şi a Tribunalelor din ţară contrazic demersul cu iz de comunism iniţiat de PSD-istul Gică Geanoş.

 1. Desfăşurarea şedinţelor consiliului local | Codul administrativ al României

(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor consiliului local;
b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

3…

(4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ- teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Capitolul II Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
Secţiunea 1 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Articolul 3
Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Articolul 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu.
(2) Atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor de relații publice se stabilesc, pe baza dispozițiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare și funcționare a autorității sau instituției publice respective.

Secţiunea a 2-a | Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public | Articolul 15
(1) Accesul mijloacelor de informare în masa la informațiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere și de difuzare a informațiilor de interes public, desfășurată de mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetățenilor de a avea acces la orice informație de interes public.

Articolul 19 (1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferințelor de presa sau oricăror alte acțiuni publice organizate de acestea.

(2) Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea.

Legea completă, aici.

3. Decizia Tribunalului Cluj într-o speţă similară

https://www.clujust.ro/tribunalul-cluj-obliga-primaria-turda-sa-permita-unui-jurnalist-sa-asiste-la-sedintele-de-consiliu-local/

4. Poziţia Avocatului Poporului către Primăria Braşov într-o speţa identică.

5. Recomandările şi reglementările UE

https://rm.coe.int/prems-102223-gbr-2018-how-to-protect-journalists-part-ii-16×24-web/1680acae91

 

Mihaela Travel | Agentie de turism
Articole similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -Custom ad 4
- Advertisment -

Cele mai citite articole