joi, iunie 20, 2024

FOTO & VIDEOREPORTAJ. | Comuna Balta Albă a făcut primii paşi spre Europa cu Ionel Marin în primărie!

Custom ad 1

Situată în extremitatea nord estică a județului, la limita cu județul Brăila, comuna Balta Albă este formată din satele Amara, Balta Albă (care este și reședință), Băile și Stăvărăști. Localitatea a fost pentru prima oară atestată documentar în secolul al XVIII-lea, când boierul Dumitru Seceleanu a înfiinţat o livadă de 100 ha, un atelier de covoare, un uscător de fructe şi produs marmeladă, o distilerie de rachiu, dar a pus şi bazele staţiunii Balta Albă, prin construirea unor cabinete şi a primelor instalaţii pentru tratamentul afecţiunilor reumatice. Pe teritoriul comunei se află lacurile Amara și Balta Albă, ultimul constituind, împreună cu zona înconjurătoare, o rezervație naturală geologică și zoologică.
Conform recensământului din 2011, populația comunei Balta Albă se ridică la 2.590 de locuitori, în prezent populaţia totală a comunei fiind de 2.714 locuitori.
Comuna Balta Albă este administrată în prezent de primarul Ionel Marin, care a dovedit în ultimii patru ani că cele mai bune rezultate pentru comunitate se obțin doar în urma unui efort de echipă. A demonstrat că înțelegerea nevoilor oamenilor este esențială pentru transformarea localității într-o comunitate prosperă și sigură. Felul în care a administrat comuna în ultimii ani demonstrează că acesta este un bun gospodar, capabil să gestioneze situații dificile, care știe să apere interesele cetățenilor săi, care pune bunăstarea acestora mai presus de interesele personale, reușind transformarea acesteia într-o localitate înfloritoare, așa cum ar trebui să fie orice comunitate.

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău
Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

INFRASTRUCTURĂ
Încă de la început am înțeles că primul pas spre dezvoltare, probabil cel mai important, îl reprezintă o infrastructură solidă. În acest sens, am accesat fonduri europene, dar și fonduri oferite de Programul Național de Dezvoltare Rurală și de Programul Național de Dezvoltare Locală, cu ajutorul cărora am reușit asfaltarea a 14,7 km de drumuri comunale și drumuri sătești.
Împreună, am reușit:
– modernizarea drumului local DS 12 (strada Bălții) din satul Amara, care a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, valoarea investiției fiind de 589.160 lei;
– implementarea proiectului ”Modernizarea străzilor în comuna Balta Albă”, care a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, valoarea acestuia ridicându-se la suma de 9.010.296,96 lei;
– reprofilarea unui drum agricol cu o lungime de 20 km, valoarea investiției fiind de 88.000 lei;

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău
Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

Nu mai puțin importante au fost și modernizarea iluminatului public, investiția ridicându-se la suma de 191.590 lei, implemenetarea proiectului Wifi4EU prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, valoarea investiției fiind de 15.000 Euro, dar și montarea unor camere de supraveghere, pentru ca cetățenii comunei noastre să se simtă în siguranță.
De asemenea, am reușit întocmirea cărții funciare pentru islazul comunei, investiție ce s-a ridicat la suma de 163.734 lei și am început înregistrarea imobilelor în sistemul unic de cadastru din România, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, proiect ce se va continua și în perioada următoare.
Mi-am propus ca pe viitor să reușim împreună și alte proiecte, printre care: continuarea asfaltării tuturor străzilor din satele Stăvărăști, Amara, Băile și Balta Albă și continuarea proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public, dar și înființarea rețelelor de alimentare cu gaze naturale și înființarea rețelei de canalizare, atât de firești și de necesare pentru un trai într-o comunitate normală.

BALTA ALBĂ | EPISODUL 1. INVESTIŢII ŞI REALIZĂRI LA BALTA ALBĂ

SĂNĂTATE
În prezent, toți locuitorii comunei Balta Albă beneficiază de un acces bun la servicii medicale de calitate deoarece dispensarul (n.r. Centru de Permanenţă Medicală), este bine dimensionat și plasat geografic, deservind în cele mai bune condiţii şi oricând locuitorii din toate satele comunei.

BALTA ALBĂ | EPISODUL 2. EDUCAŢIE, SPORT ŞI CULTURĂ LA BALTA ALBĂ

MEDIU
Păstrarea unui echilibru între dezvoltarea economică și protejarea mediului înconjurător este un aspect esențial pentru a putea avea o țară curată, în care generațiile viitoare pot trăi sănătoase și în siguranță. În acest sens am reușit alimentarea cu apă a satelor Amara, Balta Albă și Băile cu ajutorul celor trei stații de apă care au fost puse deja în funcțiune, investiție ce s-a ridicat la suma de 598.350 lei, precum și a trei generatoare de urgență aferente fiecărei stații, care au fost achiziționate cu suma de 27.500 lei. Însă nu este suficient. Tocmai de aceea, pentru a susține această viziune strategică și ecologistă, consider că sunt necesare măsuri imediate și concrete pentru protejarea mediului înconjurător, măsuri ce vor fi implementate prin activităţi şi proiecte specifice.

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău
Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

SPORT & CULTURĂ
Pe plan sportiv, am reușit amenajarea terenului de sport din satul Amara, la care au acces copii din comună.
În prezent, pe teritoriul comunei se găsesc trei cămine culturale și două biblioteci, iar ca om de cultură îmi doresc desfășurarea de activități culturale diverse. Locuitorii comunei Balta Albă păstrează din moși strămoși vechi tradiții populare, legate de sărbătorile creștinești de peste an, dar și tradiții cu privire la cele mai importante momente din viața omului. Tocmai de aceea, pentru ca o parte din aceste tradiții să poată fi transmise și generațiior următoare într-un cadru organizat și sub atenta supraveghere a unor oameni informați, mi-am propus, în primul rând, modernizarea Căminului Cultural din satul Balta Albă.

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău
Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

EDUCAŢIE & ÎNVĂŢĂMÂNT
Cea mai importantă realizare este înființarea Centrului social de zi și asistență pentru copii cu program de tip after – school din satul Amara, investiție în valoare de 2.570.888 lei, finațată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Aici, copiii din comună sunt atent supravegheați de personal calificat, desfășoară diverse activități specifice vârstei, servesc masa de prânz (mâncarea este pregătită în incinta centrului) și, cel mai imporant, toate aceste servicii sunt gratuite și vin atât în ajutorul părinților, cât și al copiilor.
În prezent, sistemul educațional din comună este concentrat în patru grădiniţe cu program normal, unde sunt înscrişi 76 de copii şi 5 şcoli primare şi gimnaziale care şcolarizează 170 de elevi. Cei mai mici locuitori ai comunei au deja la dispoziție spații de joacă și recreere ce le sunt dedicate exclusiv, în care pot petrece timpul liber și pot socializa.
Deoarece indiferent de ciclul şcolar în care sunt prezenţi copiii comunei noastre trebuie să le garantăm accesul neîngrădit la educaţie şi, totodată, la cele mai bune condiţii în procesul educaţional, mi-am prospus, în viitorul apropiat modernizarea școlii din satul Amara.

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău
Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

ANTREPRENORIAT & ECONOMIE
În prezent, agricultura este ramura economică ce are cea mai mare pondere în veniturile comunei. Suprafaţa totală a comunei este de 8.500 ha, dintre care 6.382 ha teren agricol şi 2.118 ha teren neagricol. Terenul agricol este folosit pentru culturi de grâu, porumb, floarea-soarelui, leguminoase pentru boabe, orz, ovăz, sfeclă de zahăr, legume şi zarzavaturi, precum și plante furajere. Suprafeţele întinse de păşuni, dar şi culturile de plante furajere şi cereale au favorizat creşterea unui număr însemnat de animale. Printre oportunitățile de afaceri care ar putea fi dezvoltate pe teritoriul comunei noastre aș menționa: realizarea unor secții de morărit și panificație, înființarea unor secții de valorificare a laptelui, precum și înființarea unui complex zootehnic, având în vedere că în zonă există mari disponibilităţi de resurse pentru acest domeniu.
De aceea încurajez inovarea și antreprenoriatul local, tocmai din dorința de a opri exodul tinerilor şi de a le oferi oportunităţi reale de afaceri în comuna noastră, ba chiar şi finanţarea afacerilor acestora, fie prin programe locale, naţionale de tipul Start-up sau europene, fie prin diferite paliere din domeniile de interes comunitar. Datorită poziţionării geografice a comunei Balta Albă, totodată şi a resurselor pe care le deţinem, dar nu le valorificăm încă în totalitate, avem premise spre concretizarea aspectelor prezentate mai sus.

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău
Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

ADMINISTRAŢIE & TRANSPARENŢĂ
O administrație publică locală trebuie să aibe la bază nevoile şi grijile cetăţeanului de rând. În continuare îmi doresc ca, în urma consultărilor periodice cu locuitorii comunei, să punem la punct strategiile necesare continuării dezvoltării şi modernizării administraţiei. Consider că relaţia autorităţi – cetăţeni trebuie să fie în primul rând una productivă, transparentă şi facilă.
Voi susține în continuare implementarea, la nivelul comunei, a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară prin intermediul căruia se vor întocmi cărți funciare gratuite pentru deținătorii de terenuri agricole. De asemenea, voi organiza pe viitor întâlniri periodice cu cetățenii comunei pentru a le putea prezenta situația financiară, precum și proiectele depuse și stadiul în care acestea se află. Oamenii trebuie să fie informați iar noi avem datoria să facem acest lucru.

VEZI AICI GALERIA FOTO COMPLETĂ!

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău
Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

TINERET & TURISM
Nu este nicio îndoială că tinerii sunt resursa strategică a României și este esențial să le asigurăm dreptul la educație, indiferent de situația materială, să le dezvoltăm potențialul, să le asigurăm locuri de muncă bine plătite, să îi tratăm cu respect, să îi încurajăm să se implice civic și, nu în ultimul rând, să le oferim motive să rămână în țară. Îmi doresc să oferim tinerilor comunităţii noastre beneficii din partea primăriei, care să le înlesnească drumul spre performanţa şcolară, sportivă sau profesională.
La ora actuală turismul are un aport insignifiant în cadrul economiei locale. Cândva, în regiune a funcţionat staţiunea balneoclimaterică Balta Albă, renumită încă din secolul al XVII-lea. La ora actuală în staţiune există un motel cu 26 de locuri, restaurant şi bar, băi reci şi calde, precum şi săli de tratament, dar potențialul turistic al acesteia nu este exploatat îndeajuns. Investiţii făcute în reamenajarea şi construirea de noi amplasamente de cazare, cu utilităţile şi serviciile aferente, ar putea ajuta comuna noastră să devină un punct de reper pe itinerarul turiştilor, mai ales în condiţiile în care dispune de considerabile resurse de nămol sapiopelic, cu recunoscute proprietăţi farmaceutice şi terapeutice. Datorită acestuia, precum şi a apei cu conţinut de sare 100/1, în staţiune se pot dezvolta unităţi medicale pentru vindecarea afecţiunilor reumatice, neurologice, endocrine, dermatologice şi ginecologice ce vor putea genera venturi suplimentare la bugetul local.

Comuna Balta Albă. Foto: Andrei Piţigoi | Agora Buzău

RELAŢIA CU EUROPA
Pe viitor îmi propun să continăm atragerea de fonduri nerambursabile, destinate dezvoltării comunei noastre. Fiecare proiect pe care îl vom implementa va reprezenta o valoare adăugată din punct de vedere economic sau social, un plus care va contribui la dezoltarea comunei Balta Albă.

Mihaela Travel | Agentie de turism
Articole similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -Custom ad 4
- Advertisment -

Cele mai citite articole