Consilierii județeni buzoieni au aprobat bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2021, precum și cele ale instituțiilor subordonate. Față de 2020, bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2021 este cu 100 milioane lei mai mare la capitolul venituri, dar și cheltuielile sunt pe măsură.

Dacă în 2020 a fost prevăzută inițial suma de 377.816.000 de lei la secțiunea de venituri, în timp ce ­va­loarea cheltuielilor estimate se ridică la 470.966.000 de lei, cu un deficit de 93.150.000 de lei acoperit ulterior din rectificările bugetare, dar și din anumite economii rea­lizate la nivel local, din bugetul pe anul trecut, pentru 2021 bugetul propriu al județului Buzău se ­pro­pune a se stabili la venituri în sumă de 474.834.400 lei, din care venituri proprii de 2.480.000 lei, cote defalcate și sume din impozitul pe venit de 54.152.000 lei, sume defalcate din TVA de 136. 321.000 lei, subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap de 1.995.000 lei, subvenții ­pri­mite de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ special și personal medical Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele de 1.903.400 lei, finanțări proiecte nerambursabile 160.928.000 lei, subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală de 117.055.000 lei.

Petre Emanoil Neagu, preşedintele CJ Buzău | Agora Buzău. Foto: Andrei Piţigoi

Cheltuielile totale prevă­zute a se angaja în anul 2021 de Consiliul Județean Buzău sunt de 529.834.400 lei. Peste 256 milioane lei sunt prevăzuți la capitolul Transporturi și Comunicații, peste 100 milioane lei merg către Asistență Socială, peste 60 milioane lei sunt prevăzuți la capitolul Cultură, recreere și religie, peste 47 milioane lei sunt cheltuieli ale Autorității Publice Județene, peste 26 milioane lei sunt prevăzuți la capitolul Sănătate, iar restul la capitolul Învățământ și alte cheltuieli.

Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 55.000.000 lei va fi finanțat din excedentul anilor precedenți. ,,Proiectul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021 a fost întocmit în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziția administrației județene și repartizarea acestora pentru realizarea în condiții cores­punzătoare a acțiunilor pri­vind autoritatea publică județeană, alte servicii ­ge­nerale, apărare, ordine ­pu­blică și siguranță națională, învățământ, sănătate, cultură și religie, asigurări și asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare pu­blică, protecția mediului, acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, transporturi și comunicații și alte acțiuni economice. La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere dimensionarea cheltuielilor bugetare la resursele financiare”, se arată în raportul președintelui Consi­liului Județean Buzău la proiectul de hotărâre.

Materialele aferente ședinței extraordinare  a Consiliului Județean Buzău din 08 aprilie 2021:

Proiectele de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre nr. 55/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre nr. 56/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 57/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 58/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 59/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 60/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 61/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

8. Proiect de hotărâre nr. 62/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 63/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 64/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului judeţean Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 65/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

12. Proiect de hotărâre nr. 66/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 67/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.