În urma unui raport favorabil în Comisia pentru buget, finanțe și bănci, condusă de deputatul SORIN LAZĂR, în Plenului Camerei Deputaților din data de 27 noiembrie 2019, a fost adoptat cu unanimitate de voturi Proiectul de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Plx 374/2019).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (F.I.A), organisme de plasament colectiv, altele decât cele prevăzute prin OUG nr.32/2012.

Principalele direcții vizate de proiect sunt referitoare la reglementarea înființării și funcționîrii F.I.A. în funcție de tipul de investitori cărora li se adresează, inclusiv instituirea cadrului juridic național aplicabil F.I.A speculative, F.I.A. cu capital privat, F.I.A. cu capital de risc, F.I.A. de antreprenoriat social, F.I.A. pe termen lung, F.I.A. monetare și F.I.A. specializate în investiții imobiliare.

Prin amendamentele adoptate s-a creat cadrul legal prin care F.I.A.S. să efectueze returnări de capital proporţional cu cotele părţi din aporturile investitorilor în scopul reducerii capitalului social şi posibilitatea returnării suplimentare de capital, cu următoarele condiții cumulative:

returnarea de capital sa fie aprobată de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a F.I.A.S.;

returnarea de capital către acționari sa se realizeze exclusiv din surse proprii ale F.I.A.S ;

– F.I.A.S. sa înregistreze profit în ultimele 3 exercitii financiare anterioare solicitarii (în loc de 1 exercițiu).

Proiectul de act normativ prevede, printre altele, eliminarea pragului legal de deținere de 5% la cele cinci societăți de investiții financiare (SIF) ce activează în piața de capital din România, de altfel piața reacționând la vestea eliminării pragului, titlurile SIF tranzacționate la BVB urcând cu valori între 2% și 4,3% la puțin timp înaintea închiderii tranzacționării.

Pragul de 5% există doar în România, el nu există în alte țări. Noua lege FIA aduce o experiență europeană și o legislație europeană care, de altfel, deși nu este o lege de implementare a unei legi europene, este o lege care pune România pe harta europeană.

De asemenea, a fost prevăzut ca Alte Organisme de Plasament Colectiv în termen de 6 luni (în loc de 9 luni) de la intrarea in vigoare a legii sa isi adapteze documetele de constituire si functionare si activitatea la prevederile prezentei legi şi să solicite autorizarea modificărilor necesare.

Noua lege a fondurilor de investiții alternative (FIA) va reprezenta un nou început pentru piața de capital.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.