Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul Consiliului Județean Buzău, președintele Petre Emanoil Neagu a semnat contractul de finanțare pentru consolidarea, restaurarea și dotare Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu. În cadrul întâlnirii la care au asistat reprezentanții mass medie locale, au fost prezenți Ionel Gagu, reprezentantul firme de construcții și Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliul Județean Buzău.

Click aici pentru galeria foto completă!

Lucrarea a fost adjudecată de firma buzoiană CONCAS SA în asociere cu SC Romconstruct Group SRL, pentru suma de 11.652.253,20 lei fără TVA, din care:

  • elaborarea Proiectului Tehnic: 339.815,00 lei, fără TVA;
  • asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor: 17.885,00 lei, fără TVA;
  • execuția lucrărilor: 11.294.553,20 lei, fără TVA.

Durata de realizare a obiectului contractului este de 37 de luni calendaristice, din care 5 luni sunt rezervate pentru proiectul tehnic de la data înregistrării contractului la autoritatea contractantă, iar 32 de luni reprezintă termenul pentru execuția lucrărilor, de la emiterea ordinului de începere a acestora. Finanțarea proiectului este făcută din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Ionel Gagu, administratorul firmei contractoare a specificat faptul că lucrarea de reabilitare şi consolidare a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” nu are un grad ridicat de dificultate pentru societatea sa, argumentând acest fapt prin prisma experienţei deţinute de CONCAS SA. Acesta a precizat că firma sa are experiență în reabilitarea unor clădiri, monument istoric din țară și a dat asigurări că imobilul va fi reabilitat în termenul stabilit prin contract.

În urma proiectului se vor realiza lucrări de consolidare și hidroizolație a clădirii,   lucrări de restaurare şi remodelare a plasticii faţadelor, lucrări de restaurare la interior și exterior, lucrări de reabilitare a principalelor rețele de utilități, dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie), dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil.

Pe lângă aceste dotări s-au prevăzut și alte achiziții de echipamente/dotări pentru desfășurarea activităților de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, pentru desfășurarea de activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat. Proiectul va transforma biblioteca Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău într-o instituție cu valențe moderne, europene, ancorate în dinamica culturală a prezentului.

În principal, vor fi puse în valoare potențialul arhitectural al clădirii, elementele originale de construcție urmând ca, pe parcursul operaționalizării proiectului în plan secundar să fie prestate și servicii culturale cu un mare grad de noutate pentru piața din România, ca de exemplu un spațiu multimedia specific realității augmentate, care, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră va permite vizitatorilor bibliotecii să imerseze într-un univers cultural, turistic și social cu totul deosebit.

Serviciile culturale vor contribui în mod direct la creșterea vizibilității clădirii de patrimoniu, la punerea în valoare a lucrărilor de restaurare și consolidare efectuate, la o mai bună utilizare a potențialului cultural pe care obiectivul de patrimoniu îl deține. Tuturor spațiilor din clădirea de patrimoniu le va fi atribuită o destinație, corelată cu o destinație avută de-a lungul timpului iar aceste spații vor fi dotate și amenajate corespunzător, cu mobilier de expunere (rafturi, vitrine, panouri) pentru punerea în valoare a patrimoniul mobil (manuscrise, cărți rare, colecții deosebite etc), vor fi prezentate filme documentare legate de aceste destinații, ziare și cărți de colecție legate de destinația spațiului.

Gradul de interes al vizitatorilor pentru fiecare spațiu va fi stimulat prin prezentarea succesivă a tuturor funcționalităților acestora, de-a lungul timpului. Acestea vor fi identificate și marcate cu elemente de vizibilitate ca atare. Orice vizitator va fi ghidat, cu ajutorul instrumentelor și echipamentelor de promovare într-o istorie a spațiului respectiv: pornind de la elementele de geometrie și arhitectură de-a lungul timpului, legende și istorii legate de spațiul respectiv, filme documentare sau documentare fotografice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.