Începând cu anul școlar 2022-2023, Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” din Buzău este beneficiar al Proiectului Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), Runda 1, un proiect finanțat prin componenta C15 – Educație a PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
Grupul țintă al proiectului este alcătuit din elevi aparținând claselor de gimnaziu, iar bugetul total al proiectului este de 756 783 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni și se desfășoară de-a lungul a trei ani școlari.
În urma desfășurării activităților proiectului, se va urmări atingerea următoarelor obiective:
– Creșterea numărului elevilor care înregistrează progres școlar;
– Creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională;
– Creșterea procentului de promovare la Evaluarea Națională;
– Creșterea numărului de profesori care folosesc în procesul de predare-evaluare la clasă mijloace digitale;
Activitățile proiectului presupun aplicarea instrumentelor MATE: screening al copiilor prin chestionarul SASAT și prin Fișa de observare completată pentru fiecare copil aflat în risc, înregistrarea copiilor în risc, folosirea instrumentelor și introducerea datelor în Observatorul Școlii în vederea elaborării planurilor educaționale de intervenție, introducerea datelor în SIIR.
De asemenea, au fost planificate activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală care vor fi realizate de către diriginți în sălile de clasă sau de profesorii de sport pe terenul de sport, amenajat cu fonduri din proiect, iar elevii participanți la activități vor beneficia de masă și de premii. Se vor desfășura activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, realizate de către profesorul psihopedagog al școlii. Se va utiliza o platformă de evaluare a dezvoltării achiziționată din fondurile proiectului.
Profesorii de limba și literatura română vor realiza activități remediale de înțelegere a textului, iar profesorii de matematică vor realiza activități remediale de matematică. Elevii participanți vor beneficia de masă. Se vor organiza excursii anual și se va amenaja un teren de sport pentru desfășurarea activităților sportive. Vor fi achiziționate două display –uri interactive, două multifuncționale, un abonament la o platformă de predare-învățare-evaluare și o platformă de evaluare a dezvoltării, a sănătății mintale și consilierea în carieră.
Profesorii de TIC vor desfășura activități de predare-învățare-evaluare pentru dezvoltarea competențelor digitale. Prin implementarea activităților din cadrul proiectului, avem în vedere creșterea motivației pentru învățare a elevilor care va duce la îmbunătățirea rezultatelor școlare. Formarea unei atitudini pozitive față de educație prin dezvoltarea competențelor de comunicare va crea sentimentul de apartenență la comunitatea școlară. Elevii vor manifesta o atitudine responsabilă față de propria existență și față de societate care va beneficia de cetățeni implicați și dornici să se integreze în câmpul muncii.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)
Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)
Beneficiar: Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” – Buzău
Titlul proiectului: LPS BUZĂU-FIECARE COPIL CONTEAZĂ!
Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-1849
Număr contract de finanțare: 12724/23.09.2022

PNRR Site oficial | PNRR Facebook
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.