Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” și a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu o valoare de 543 milioane euro. Mecanismul care stă la baza implementării programului este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educației cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

În cadrul acestui program sunt eligibile toate unitățile de învățământ cu risc ridicat și mediu de abandon școlar. Din totalul de 1.474 de cereri de finanțare depuse la nivel național au fost aprobate spre finanțare 1.391, din care 1.114 din mediul rural (80%) și 277 din mediul urban (20%). Valoarea totală a granturilor finanțate este de peste 191 milioane euro + TVA, valoarea medie/grant fiind de 138.000 euro + TVA.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar reprezintă răspunsul Ministerului Educației la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar, se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale. Programul este unul de susținere a reformei sistemului educațional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea și nevoile educaționale ale fiecărui elev în parte și ale tuturor elevilor dintr-o școală, iar în implementarea lui se vor regăsi și componente sociale.

Un număr de 29 de unități școlare din județul Buzău vor primi finanțări prin intermediul acestui program, din care 5 din municipiul Buzău și una din Râmnicu Sărat, celelalte fiind situate în mediul rural. Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” din Buzău și Școala Gimnazială din comuna Viperești au depus proiecte de nota 10, nota minimă pentru ca proiectele să fie eligibile fiind 6.

Astfel, PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României și primul program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.