Pe numele primarului Ştefan Nicuşor şi al viceprimarului comunei Pardoşi, Jalbă Răduţă, ambii reprezentanţi ai Partidului Social Democrat, au fost depuse o serie de plângeri în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Luptă Anti-Fraudă. Sub numele celor doi stau o serie de capete de acuzare puternice, precum fals, uz de fals, fals în înscrisuri oficiale, evaziune fiscală, obţinere de foloase necuvenite, fraudă şi fraudă cu fonduri europene. În cele ce urmează, vă relatăm detaliat povestea unor oameni simpli de la ţară care, peste noapte, şi-au însuşit prin entităţi juridice ale apropiaţilor, miliarde de lei din banul public. Mai mult, o dată cu trecerea timpului, confortul financiar le-a creat premisele unor „mici Dumnezei”, drept dovadă stând o serie de înregistrări în care primul om din Pardoşi afirmă că „pensionează procurori” şi că „poliţia se află la degetul său mic”, puse la dispoziţie spre audiţie de către sursa noastră. Tergiversarea în repetate rânduri a cercetărilor penale asupra acestuia acoperă oarecum spusele sale.

Sub semnătura lui Iulian Preda, consilierul juridic al Primăriei Pardoşi, au fost înregistrate o serie de plângeri penale. Funcţionarul din primărie a refuzat să ia parte la matrapazlâcurile primilor doi oameni din comună şi potrivit spuselor sale, a fost continuu ameninţat, inclusiv cu desfacerea contractului de muncă. Preda ne-a povestit în detaliu ceea ce a spus şi procurorilor, furnizând pe lângă spusele sale şi lista de documente doveditoare, alături de înregistrările cu nr. 1 din Pardoşi, primarul Ştefan Nicuşor.

2015 | Subvenţiile de la stat, robinet deschis în buzunarul primarului Ştefan Nicuşor

Povestea începe în anul 2015, atunci când Primăria Pardoşi a organizat licitaţia pentru închirierea islazului comunal. În urma unei hotărâri de consiliu local, 30 de hectare i-au revenit lui Dorin Iulian Barbu, 15 hectare lui Pavel Barbu şi 232 de hectare ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN PARDOŞI ai cărei membri fondatori sunt Ştefan Mariţa, nimeni alta decât mama primarului în funcţie, decedată între timp; Viorel Caliţa, finul primarului şi Diana Dumitru Ştefan, fiica edilului şi Ion Jalbă, tatăl viceprimarului. „Ceilalţi membri au fost înscrişi după cum a vrut domnul primar şi nu după numărul de animale pe care îl aveau și cu care pășunau fiecare pe trupurile de islaz aparținând fiecărui sat al comunei, așa cum este prevăzut în caietul de sarcini. În urma licitatiei, domnul primar nu a făcut niciun act referitor la măsurarea şi predarea către chiriaşi a suprafeţelor închiriate, nici privind starea fizică a terenurilor închiriate. Adeverinţa pentru subvenţia pe suprafaţa închiriată către APIA a fost depusă de către primar şi viceprimar. În luna septembrie a aceluiaşi an, în urma unei notificări primite de la preşedintele asociaţiei, fiica domnului primar, Dumitru Măriuca Diana (actuală Ghimiș Măriuca Diana) referitoare la faptul că suprafaţa închiriată nu corespunde cu cea măsurată de către APIA, Consiliul Local Pardoşi a reziliat contactul de închiriere şi ulterior a luat o hotărâre pentru a se încasa taxă de păşunat pentru membrii Asociaţiei care au păşunat pe islazul comunal, taxa care să fie reţinuţă din garanţia care a fost plătită pentru a participa la licitaţie.”, a adăugat Iulian Preda, consilier juridic în cadrul primăriei.

2016 | Tentaculele caracatiţei din jurul primăriei devin mai puternice

În anul 2016, Consiliul Local al comunei Pardoşi a aprobat închirierea suprafeţei de 174,99 hectare de islaz, după care s-a aprobat organizarea licitaţiei pentru suprafaţa aprobată precum şi caietul de sarcini, regulamentul de licitaţie şi modelul de contract cadru de închiriere. Drept urmare, primăria comunei Pardoşi a organizat licitaţia la care a participat ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN PARDOŞI, care a închiriat suprafaţa de islaz mai sus amintită.Nici după această licitatie, primarul nu a făcut nici un act referitor la măsurarea şi predarea către chiriaşi a suprafeţei închiriate, nici privind starea fizică a islazului la momentul închirierii. În anul 2016, adeverinţele pentru subvenţia pe suprafaţă s-au eliberat individual către membrii asociaţiei, dar păşunatul s-a făcut în comun pe fiecare trup de islaz. Toate documentele premergătoare organizării licitaţiei, privind organizarea licitaţiei, proiectele de hotărâre şi referatele au fost întocmite şi susţinute de Iulian Preda, preşedintele comisiei de licitaţie, împuternicit de Consiliul Local Pardoşi să semneze contractul de închiriere, semnând şi adeverinţele eliberate pentru secretar. Pentru ca totul să fie legal şi să nu existe probleme Preda a anunţat primarul că trebuie respectat contractul de închiriere conform prevederilor sale. Totul a fost aparent în regulă până în luna noiembrie a anului 2018 când, în urma aprobării contului de execuţie trimestrial, Barbu Iulian Dorin, consilier local a constatat că la capitolul venituri din concesiuni şi închirieri nu figura decât suma de aproximativ 3 mii lei şi a întrebat de ce este plătită doar această sumă până la acea dată şi a solicitat primăriei să prezinte situaţia plăţii chiriei de către chiriaşi conform contractului de închiriere. După şedinţă, potopul. Consilierul juridic a devenit ţinta favorită a primarului Ştefan Nicuşor, alături de contabila primăriei, cei doi fiind acuzaţi de „transparenţă excesivă”, deşi la mijloc erau bani şi patrimoniul public. Tot în 2016, trece în nefiinţă Mariţa Ştefan, mama primarului Ştefan Nicuşor, un detaliu important în documentele care vor urma, cu atât mai mult cu cât„după decesul mamei sale în luna noiembrie, domnul primar deschide poziție de rol agricol soției sale, Ștefan Mioara și trece suprafața de 10 ha teren de la soacra sa, teren situat pe raza satului Valea Șchiopului, com. Pardoși, teren pe care defuncta a avut o procură notarială de reprezentare de la proprietarul terenului Ionescu Lucian Vladimir, deci acest act ca urmare a decesului este nul.” – extras din plângerea lui Iulian Preda.

Primul din stânga, primarul comunei Pardoşi. Sursă foto: Opinia lu` Bâscă
Primul din stânga, primarul comunei Pardoşi. Sursă foto: Opinia lu` Bâscă

2017 | Primele întrebări, primele suspiciuni

2017 marchează primul control al departamentului antifraudă din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură de la sediul central. Organele de control au cerut documente privitoare la încasarea subvenţiei de către primărie şi alţi opt fermieri de pe raza comunei printre care Asociaţia Crescătorilor de Animale Pardoşi, actualul primar, sotia acestuia, Ștefan Mioara, finul său Caliţa Viorel care deţine şi funcţia de consilier local; Iulian Barbu Dorin, de asemenea consilier local şi alti fermieri, precum şi modul în care s-au folosit banii primiti şi documentele doveditoare.

Extrasul de cont din care reiese clar că primarul a plătit în anul 2017 contravaloarea chiriei la islaz pentru mama sa, Ștefan Marița, decedată în anul 2016, luna noiembrie

2019 | Premisele unui dosar uitat în sertar

În luna ianuarie a anului 2019 către primăria comunei Pardoşi a venit o solicitare de la Serviciul de Investigare al Criminalităţii Economice Buzău prin care s-au solicitat documentele privind închirierea islazului către Asociaţia Crescătorilor de Animale Pardoşi, dovada plăţii chiriei şi a impozitului pe teren, precum şi alte documente referitoare la lucrări efectuate pentru întreţinerea şi repararea unor drumuri afectate de alunecări de teren de pe raza comunei. În acest moment, potrivit unor surse din cadru IPJ Buzău, dosarul este în continuare în faza de instrumentare.

În sedinţa de consiliu local din luna ianuarie 2019, consilierii locali Barbu Iulian Dorin şi Petrescu George au solicitat să le fie prezentate la următoarea şedinţă aproximativ aceleaşi documente solicitate de cei de la poliţie. Momentul a marcat debutul ameninţărilor către o parte din angajaţii primăriei şi către cei doi consilieri şi doar în luna aprilie, primarul a prezentat verbal în şedinţa ordinară situaţia plăţii chiriei şi a impozitului pentru islaz, relatând că, în urma verificărilor făcute asociaţiei, s-a plătit doar suma de aproximativ 3 mii lei în anul 2016 şi a  depus la APIA cerere doar pentru suprafaţa de 146 ha, restul fiind teren neproductiv şi pădure, motivând că nu trebuie să plătească chirie şi impozit, iar pentru anii următori s-a plătit o parte în 2017, una în 2018, iar cea mai mare parte după 1 ianuarie 2019 susținând că, per total ani, fiica sa a plătit și ceilalți membri sunt direct răspunzători. Conform contractului de închiriere, suprafaţa închiriată este de 174,99 ha, neplata chiriei şi a taxei pe teren până la sfârşitul anului calendaristic atrăgând după sine rezilierea contractului în favoarea proprietarului (n.r. a primăriei) fără alte formalităţi. Primarul Ştefan a susţinut în faţa celor prezenţi că nu avea cunoştinţă de aceste fapte şi că din punctul său de vedere pentru perioada de trei ani, a fost achitată suma integrală. Consilierii locali au cerut să se stabilească dacă este reziliat contractul și să se organizeze o nouă licitaţie pentru ca oamenii să primească subvenţia.

La şedinţa ordinară din luna februarie au participat doi fermieri locali, Paraipan Ionel şi Burlacu Dinu din satul Costomiru care deţin animale (n.r. oi şi vaci) care pășunează pe islazul din sat și care au adus la cunoştinţă consilierilor locali că nu au fost primiţi în asociaţie din cauza primarului. În şedinţa de consiliu local din luna mai, Ştefan Nicuşor a spus că amenajamentul pastoral care a stat la baza închirierii islazului a fost plătit din banii mamei sale şi a susţinut că vor stabili organele de control dacă înţelegerea scriptică privitoare la islaz este reziliată sau nu. Din acel moment, Iulian Preda, consilierul juridic al primăriei, a adus la cunoştinţă consilierilor locali că nu va mai semna adeverinţele pentru membrii asociaţiei până ce aceştia nu vor clarifica situaţia. Adeverinţele eliberate cetățenilor de primăria Pardoşi pentru subvenţia de la APIA în anul 2019 sunt semnate de către secretar şi pentru agenta agricolă care este grav bolnavă, fiind în concediu medical, de către Preda.

„Pe toată perioada acestor discuţii în care am încercat să găsim o rezolvare legală a problemelor, domnul primar ne-a ameninţat, ne-a adus injurii atât mie cât şi doamnei contabil şi a susţinut că este dreptul lui să crească animale, că nu este în conflict de interese şi va ajunge şi la preşedintele ţării” – Iulian Preda, consilier juridic.

Ca urmare a şedinţei din mai, în data de 13.05.2019, primarul şi viceprimarul comunei nu au ținut cont de faptul privind rezilierea de drept a contractului încă de la 1 ianuarie 2017 și au eliberat adeverinte pentru APIA către membrii ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN PARDOŞI pe care le-au semnat în nume propriu şi au delegat casierul primăriei să semneze pentru agentul agricol, iar la secretar le-au lăsat nesemnate, susţinând că au vorbit la Prefectura Buzău şi că nu este nimic ilegal. În urma depunerii de către oameni la APIA Râmnicu Sărat a adeverințelor, inițial după verificarea acestora APIA a chemat oamenii pentru a lua adeverințele înapoi să le aducă semnate și de secretar așa cum sunt toate adeverințele depuse de ceilalți.

„A intervenit domnul primar la APIA Buzău unde a depus adeverința fiicei sale, care după moartea mamei d-nului primar a primit de la aceasta aproape toate animalele pe care dumnealui le-a moștenit, fiind peste 50 hectare si a spus că fiecare membru a declarat suprafața de islaz în registrul agricol și nu este nimic ilegal, prezentând un centralizator cu suprafețele si animalele, completat și semnat de către dumnealor înscrise într-un registru special făcut de domnul primar în anul 2019 pentru înregistrarea cererilor și a adeverințelor pentru APIA care a fost completat de domnul viceprimar, deși aceste documente nu sunt cu regim special și trebuiau înregistrate în registrul de intrări – ieșiri al primăriei care la acea vreme era completat de consilierul juridic Iulian Preda. Oamenii au fost rechemați, depunând adeverințele tot nesemnate de către secretar, cei de la APIA neinteresându-se la primăria comunei de ce nu am semnat și aceste adeverințe. Toate aceste fapte făcute de către primar și viceprimar sunt premeditate pentru a-și urmări interesele personale privind încasarea subvenției pe islaz indirect prin copii dumnealor cu încălcarea legilor, sumele încasate fiind folosite în scopuri personale.” – Iulian Preda, consilier juridic Primăria Pardoşi, extras din plângerea penală.

Primăria din Pardoşi, sursă foto: pardosi.ro
Primăria din Pardoşi, sursă foto: pardosi.ro

Social-democraţi de succes | Directoarea APIA Buzău, mână în mână cu primarul în beneficiul soţului?

Preda îşi continuă plângerea: „În toate aceste ilegalități, domnul primar și domnul viceprimar au fost susținuți și îndrumați de doamna Stelea Claudia, directoarea APIA Buzău, care este membră al aceluiași partid din care cei doi fac parte (n.r. PSD) și care prin prisma firmei soțului său Stelea Mihai – SC JETROCAD SRL a încasat de la primăria comunei Pardoși, suma de 10 mii lei pentru măsurarea islazului din punctul BABA MICĂ, sat Chiperu la un an după ce a încheiat contractul de închiriere, unde domnul primar nu a reușit să ia decât 7,52 hectare islaz. Aceste încălcări repetate ale legii au loc de aproape 24 de ani de când este primar și prin prisma funcției a folosit în mod abuziv atât islazul comunal cât și terenurile oamenilor pe care le mănâncă cu animalele tot timpul anului, deși familia dumnealui are o hotărâre judecătorească definitivă din anul 2010 prin care îi este interzis pășunatul pe terenurile oamenilor, domnul primar fiind singurul moștenitor, decizie pe care nu a respectat-o niciodată și mai beneficiază de subvenția pe teren fără acordul acestora. Mai departe, făcând abuz de functie și având un comportament vulgar, violent și amenințător a obligat agenta agricolă care este bolnavă de cancer din anul 2016 mare parte timpului fiind în concediu medical, să treacă în registrul agricol la poziția dumnealui și a soției suprafețe de teren care nu le aparțin și pe care nu au documente justificative pentru a obține subvenția pe teren, multe din ele fiind completate la pozitia în care au fost aprobate la legile fondului funciar, după ce au venit în control cei de la Direcția Antifraudă APIA, fapt care se poate dovedi printr-o expertiză grafologică”.

În plângerea lui Iulian Preda sunt menţionate o sumedenie de fapte, de o gravitate maximă. Redăm câteva pasaje din zecile de documente care îi reprezintă şi îi susţin plângerea consilierului juridic de la Primăria Pardoşi, către organele de cercetare:
„…pentru a nu se cunoaște aceste probleme de prea multă lume ține la dânsul registrul privind înregistrarea contractelor de arendare și se folosește de datele personale ale persoanelor vârstnice, falsificându-le semnăturile pentru a încasa subvenția pe suprafață.”

„Din momentul în care a existat posibilitatea încasării subvenției pentru islazul comunal de către primării, domnul primar a încheiat contracte de curățire cu firmele EGRETA și EGRETA FOREST ale domnului Perțea Dumitru, care a prejudiciat primăria cu suma de aproximativ 250 mii lei, în urma unei hotărâri judecătorești pentru neplata lucrărilor făcute de către prima firmă pe care a băgat-o în insolvență și a lucrat în continuare pe cea nouă, în baza unor contracte care, la verificarea Curții de Conturi, din anul 2016 au fost considerate ilegale și contestate de către aceasta. Domnul primar a fost ajutat de domnul viceprimar care este președintele comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care a făcut toate documentele”

„…după ce a închiriat islazul în anul 2016 Asociației Crescătorilor de Animale Pardoși care de fapt le aparține, l-au adus pe domnul Perțea Dumitru, patronul EGRETA FOREST SRL să curețe islazul, au încheiat contracte cu acesta pentru a plăti curățirea islazului închiriat în numele oamenilor, deși acesția nu știau nimic, nici nu au fost repartizați unde să pășuneze fiecare cu animalele și nu au încheiate contracte individuale cu primăria comunei Pardoși, iar unii dintre ei au fost dați în judecată de acesta pentru neplata curățitului. Toate documentele au fost făcute pe ascuns și cu ajutorul domnului viceprimar Jalbă Răduță care a făcut contracte la cine a vrut, cei mai mulți din satul Costomiru, dar nu și fiului său și fetei domnului primar, iar semnăturile le-a făcut dumnealui și prețul contractelor în funcție de cât avea fiecare membru de luat  În concluzie cei trei primarul, viceprimarul și Perțea Dumitru au format un grup care a prejudiciat atât primăria cât și oamenii, primarul folosindu-l pe acesta pentru a-i curăți terenurile sale care au fost depuse la APIA…semnăturile falsificate se pot vedea de pe contractele atașate prezentei și din tabelul centralizator cu membrii asociației, în tabel au semnat membrii, iar în contracte după cum clar se vede semnăturile sunt altele.

„Ceea ce v-am relatat este doar o mică parte din ilegalitățile de la primăria comunei Pardoşi şi din comuna Pardoşi, o comunitate mică şi îmbătrânită în care cetăţenii evită să vină la primărie deoarece domnul primar este foarte greu de găsit şi are mereu cu dumnealui ştampila primăriei, de cele mai multe ori oamenii plecând cu problemele nerezolvate şi cu un gust amar, iar noi ceilalţi funcţionari din primărie fiind în imposibilitatea de a-i ajuta” – Iulian Preda, consilier juridic Primăria Pardoşi.

Iată ce nota în urmă cu ceva timp, cotidianul Opinia din Buzău privitor la contractul semnat şi achitat între Primăria Pardoşi şi o societate care, la data semnării acordului, nu exista din punct de vedere juridic.

Materialul complet, aici, pe site-ul Opinia Buzău. 

Despre aspectele menţionate în articolul de faţă, au mai scris:

Opinia lu` Bâscă: Devastator!!! A doua parte a ilegalităților primarului din Pardoși!!!
Opinia lu` Bâscă: Pardoși, comuna unde s-a furat ca-n codru și încă se mai fură!!!

Claudia Stelea, directorul executiv al APIA Buzău a fost contactată pentru a-şi expune punctul de vedere privitor la aspectele prezentate în articolul de faţă: „Contractele soţului meu (n.r. Mihai Stelea) au fost şi sunt în declaraţia mea de avere. Au mai existat plângeri pe diverse speţe la Pardoşi, au fost cercetări şi sunt convinsă că domnul primar (n.r. al comunei Pardoşi, Nicuşor Ştefan) a primit şi rezoluţii în acest sens. Dânsul, nici ca persoană fizică, nici ca UAT nu a fost printre beneficiarii noştri. Privitor la apartenenţa mea politică, pot spune că am fost membru al PSD şi totodată să menţionez faptul că soţul meu nu are nici o apartenenţă politică declarată. Totodată vreau să preciez faptul că acel contract reprezintă o înţelegere neonorată de Primăria Pardoşi” – Claudia Stelea, director executiv APIA Buzău.

Sursă foto: Profile personale Facebook, site-ul oficial al Primăriei Pardoşi şi Opinia lu` Bâscă. Colaje realizate de Agora Buzău.

Reclamă Bottom Ad

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.