joi, mai 30, 2024

DOCUMENT | Primăriile din judeţ, la limita legalităţii. Procesul birocratic, o necunoscută pentru multe

Custom ad 1

Procesul birocratic, paralel acţiunilor administrative întreprinse de către primăriile din judeţul Buzău, reprezintă în continuare o provocare pentru angajaţii mai multor unităţi administrativ teritoriale. Dovadă stă raportul anual prezentat recent de către Instituţia Prefectului din Buzău, din care reiese volumul foarte mare de activitate întreprins de către angajaţii instituţii buzoiene în vederea identificării şi reglementării actelor normative adoptate sau emise de către primăriile din judeţ.

Cea mai dificilă sarcină a Instituţiei Prefectului, verificarea legalităţii documentelor administrative şi a modului de aplicare a actelor normative în acţiunile planificate alcătuiesc un volum uriaş de muncă pentru angajaţii instituţiei de pe Bulevardul Bălcescu. În urma controlului de legalitate s-a constatat că o parte din actele administrative emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Buzău sunt de slabă calitate, ce derivă din necunoaşterea şi nerespectarea, în principal a normelor de tehnică legislativă reglementate în subsidiar din lipsa motivării sau a motivării insuficiente în fapt, ori din ignorarea cadrului legal incident domeniului supus reglementării, parţial sau în totalitate.

„Obiectivul nostru înseamnă verificarea legalităţii actelor administrative. Vrem să dezvoltăm judeţul, în condiţiile modificării multor acte legislative, care încurcă dezvoltarea unitaţilor administrativ teritoriale (n.r. a primăriilor). În acel moment, noi trebuie să venim cu soluţiile legale, să verificăm conştiincios hotărârile CLM, pentru a nu răspunde mai târziu cei care le-au dat. Trebuie să dezvoltăm comunitatea.” – Carmen Ichim, Prefectul Judeţului Buzău

Carmen Ichim, Prefectul Judeţului Buzău | Foto: Andrei Piţigoi. Agora Buzău.

Serviciul controlul legalităţii a elaborat şi a comunicat tuturor unităţilor administrativ-teritoriale un număr de 22 de circulare, ce au avut drept scop îndrumarea metodologică a primarilor și a secretarilor primăriilor, respectiv îmbunătățirea stării de legalitate în procesul de elaborare, aprobare și verificare a actelor administrative emise/adoptate de autoritățile adminsitrației publice locale.

Dintre principalele deficienţe constatate în urma exercitării controlului de legalitate asupra actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi considerate ilegale de Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, pot fi enumerate: – atestarea/declararea apartenenţei la domeiul privat/public, după caz, a unor imobile fără a face dovada titlului valabil în temeiul căruia le-au dobândit, în condiţile legii; – nerespectarea procedurilor de atestare, modificare sau completare a inventarului domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale; – atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit a unor imobile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale către persoane juridice cu scop lucrativ; – nerespectarea legislaţiei privind concesionarea sau închirierea bunurilor publice; – alocarea de sume de la bugetele locale, fără indicarea capitolelor bugetare, fără confirmarea din partea compartimentelor financiar-contabile, cu privire la existenţa prevederilor bugetare şi la sursa de finanţare pentru cheltuielile propuse; – utilizarea fondului de excedent bugetar, fără aprobarea anterioară a încheierii contului de execuţie bugetară; – confuzie intre prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii şi ale Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, respectiv între raporturile de muncă şi raporturile de serviciu; nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea/încheierea raporturilor de muncă sau de serviciu; – nerespectarea normelor de tehnică legislativă reglementate de Legea nr. 24/2000.

Instituţia Prefectului Judeţului Buzău | Bilanţul anului 2018 (integral)

[scribd id=399357949 key=key-BR50NS0t4MRmAeTG7WQf mode=scroll]

În funcţie de neregulile identificate, prin intermediul adreselor de modificare/completare/revocare a actelor administrative considerate nelegale au fost identificate, punctual, motivele de nelegalitate prin indicarea normei legale încălcate, măsurile de intrare în legalitate necesare, precum şi modalitatea legală de reglementare a domeniului actului administrativ.

Misiunea Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău (extras din bilanţul anului 2018):

Prefectul Judeţului Buzău este garantul respectării legii a ordinii publice, precum şi al realizării politicilor Guvernului României la nivelul judeţului, prin:

– aplicarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;

– verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile admnistraţiei publice locale;

– conducerea serviciilor publice deconcentrate şi colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale;

– realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare;

– aplicarea strategiilor naţionale, a politicilor naţionale şi europene;

– menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale;

– servicii cât mai aproape de nevoile şi aşteptările cetăţenilor, protejând interesele acestora;

– promovarea judeţului în ţară şi în străinătate.

Mihaela Travel | Agentie de turism
Articole similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -Custom ad 4
- Advertisment -

Cele mai citite articole