IMPRESIONANT | FOTO. Consiliul Județean Buzău a atras în doar doi ani finanțări europene de peste 70 de milioane de euro

0
109

Astăzi, la 12:00 fix a început conferința de presă prilejluită de semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău CSEI”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuințelor.

Conferința de presă organizată cu ocazia semnării contractului de finanțare pentru proiectul “Eficientizarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău CSEI” | FOTO: Andrei Pițigoi. Agora Buzău 4 februarie 2019.

Pentru Consiliul Județean Buzău este încă o reușită care duce suma finanțărilor atrase din anul 2016 până în prezent la peste 70 de milioane de euro. Privitor la acordul semnat astăzi, valoare eligibilă finanțată din fonduri europene este de 1.892.821,36 lei în timp ce costurile care urmează să fie suportate de autoritate județeană se ridică la 1.288,260,33 lei.

La nivel național, județul Buzău se situează peste media țării, ca sumă atrasă din bugetul european. CJ Buzău a atras puțin peste 70 de milioane de euro, în timp ce, CJ Cluj spre exemplu a atras 135, fiind lider detașat. Potrivit unei declarații a Rovanei Plumb, Ministrul Fondurilor Europene (8 ianuarie 2019, potrivit HotNews), rata de absorbție a României a ajuns la 28 de procente, echivalând media europeană.

Contractul de finanțare a fost semnat de Petre Emanoil Neagu, președintele CJ Buzău și Luminița Mihailov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Est și are o valoare totală de peste 3,18 milioane de lei.

VIDEO | LIVE AGORA BUZĂU. Conferință de presă privitoare la semnarea contractului de finanțare încheiat între CJ Buzău și ADR S-E.

„Consiliul Județean Buzău este printre puținele consilii județene din aria de acoperire a ADR SE care a semnat, cu contractual de azi, contracte de peste 70 de milioane de euro din anul 2016 până la ora actuală. Asta nu înseamnă că odată contractual semnat astăzi de mâine demarăm lucrările. Sunt o serie de proceduri ce trebuie îndeplinite care mai necesită ceva timp. De exemplu în această săptămâna se va finaliza proiectul de reabilitare al clădirii fostului spital Brătianu și cât de curând voi da ordinal de începere al lucrărilor și vor începe practice lucrările la clădire” – Petre Emanoil Neagu, președinte CJ Buzău

Petre Emanoil Neagu, președinte CJ Buzău. FOTO: Andrei Pițigoi. Agora Buzău, 4 februarie 2019.

„Sunt proiecte complicate pentru că se fac niște analize, un audit energetic si intervențiile care sunt propuse pentru a ajunge la o performanță energetică produsă. La acest tip de proiect contribuția neeligibilă este destul de mare pentru că Programul Operațional nu finanțează decât strict cele prevăzute în auditul energetic. Astfel, dacă clădirea are nevoie și de altfel de intervenții atunci acestea sunt considerate neeligibile și sunt suportate de beneficiar” – Luminița Mihailov, director al Agenției de Dezvoltare Regionala Sud Est.

Luminița Mihailov, directorul ADR S-E. FOTO: Andrei Pițigoi | Agora Buzău. 4 februarie 2019

Valoare totală proiect: 3.181.081,69 lei. | Valoare eligibilă: 1.892.821,36 lei | Valoare neeligibilă: 1.288,260,33 lei | Durata de implementare a proiectului: 56 de luni de la realizarea studiului de fezabilitate | 24 de la semnarea contractului.

Durata de implementare a proiectului: 56 de luni de la realizarea studiului de fezabilitate | 24 de la semnarea contractului.

56 de luni | 24 de la semnarea contractului.

Obiectivul general:Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri mari.

Obiective: Eficientizarea energetică a clădirii, scăderea consumurilor de energie electrică şi termică, creşterea calităţii condiţiilor oferite elevilor şi profesorilor din şcoală.

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău. Sursă foto: Ciprian Sterian | Buzău Images

Cladirea C1, cu funcţiunea de scoală specială, are un regim de întaltime P+2E, o suprafaţă construită la sol de 936 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 2808 mp. Aplicarea măsurilor de eficientizare se vor realiza la nivelul unei părti din clădire, cu o suprafaţă construită de 757,5 mp şi o suprafaţă desfăsurată 2272 mp.

Prin proiectul numărul 159/2009 cu denumirea “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău” a fost realizată o extindere a clădirii vechi, care nu beneficiază de măsuri de eficientizare.

Activitățile principale:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru creşterea eficienței energetice:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: termosistem la fațadă, înlocuirea tamplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic, desfacerea straturilor existente de termoizolație și refacerea termoizolației planșeului peste ultimul nivel, placarea soclului ;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum: înlocuirea bateriilor sanitare normale cu baterii sanitare cu senzori, înlocuirea radiatoarelor existente cu unele mai performante, montarea capurilor thermostat la radiatoare.
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu: montarea unui sistem alcătuit din panouri solare pentru producerea apei calde de consum;
 • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: montarea surselor de iluminat cu leduri și a instalației aferente, înlocuirea instalației electrice existente, montarea corpurilor de iluminat acționate de senzori de miscare, înlocuirea tablourilor electrice.
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului: montarea unui apometru pe conducta de apa rece ce alimentează clădirea imobilului;

2. Lucrări conexe pentru creșterea eficienței energetice;

 • Refacerea acoperișului tip șarpantă precum și înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 • Refacerea finisajelor interioare atât în zonele de intervenție, cât și în restul spațiilor existente;
 • Refacerea instalației de distribuție a apei reci, a instalației de canalizare și colectarea apei pluviale;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități motorii);
 • Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU: realizarea unei gospodării de apă, refacerea rețelei de hidranți interiori și exteriori, montarea centralei de alarmare la incendiu.

Prin implementarea măsurilor propuse prin Raportul de audit si dezvoltare în Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), se intentionează atingerea următoarelor ţinte:

a) consumul de energie primară (energie din resurse neregenerabile fosile) va fi de 108 kWh/mp/an, faţă de consumul actual de 294 kWh/mp/an, deci reducerea consumului de energie primară este de 63%;

b) emisiile anuale echivalent CO2 – 19 kg CO2/mp/an, se vor încadra sub valorile corespunzatoare stabilite pentru 31.12.2018;

c) consumul anual specific de energie primara (energie din resurse neregenerabile fosile) de 108 kWh/mp/an se va incadra sub valorile corespunzatoare stabilite pentru 31.12.2018.

Această cladire nu a beneficiat de măsuri de creştere a eficienţei energetice.

Beneficiari direcţi: UAT Judeţul Buzău, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău: 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic; 240 de elevi, care beneficiază de condiţii de şcolarizare îmbunătăţite.

Beneficiari indirecţi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, care coordonează activitatea educaţională a şcolii, parinţii elevilor şcolarizaţi; vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ(care participă la concursuri, activităţi şcolare și extrașcolare organizate de școală), copiii care au nevoi speciale ce necesită condiţii speciale pentru educaţie şi care sunt în număr din ce în ce mai mare.

Reclamă Bottom Ad

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.