joi, mai 30, 2024

Primăria Buzău | Convocare ședință ordinară 24 aprilie 2019

Custom ad 1

Consiliul Local Municipal Buzău este convocat săptămâna viitoare, în şedinţă ordinară , pentru ziua de miercuri, 24 aprilie, ora 11:00, la sala Stan Săraru (sala 24). Iată care va fi ordinea de zi:

1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei și declararea ca vacante a celor două locuri;

2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Stănculea Aurel;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019;

5.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind numirea provizoriea unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a acestui post;

9.- proiectul de hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat in municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură funcționarea acestuia;

10.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie;

11.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale „RER ECOLOGIC SERVICE” S.A. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/11 mai 2017 pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii;

13.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Alexandru Marghiloman, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

15.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Broșteni, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

16.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Șoselei „Spătaru” în Șoseaua „București” și schimbarea Șoselei „Pogonele” în Șoseaua „Constanței” din municipiul Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situate în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău;

18.- proiectul de hotărârepentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi VI;

19.- proiectul de hotărâreprivindmodificareaHotărârii nr. 316/17.12.2018 a Consiliului Local al MunicipiuluiBuzăuprivind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;

20.- proiectul de hotărâreprivindacceptareaofertei de donaţie cu sarcini a sculpturii „MareşalAlexandruAverescu” – creaţieartisticăoriginală;

21.- proiectul de hotărârepentru darea unui teren din municipiul Buzău, în folosință gratuită, Parohiei Gârlași Buzău, pentru extinderea cimitirului existent;

22.- proiectul de hotărârepentru aprobarea prelungirii dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat Academiei de Studii Economice București asupra unor spații pentru învățământ, situate într-un imobil din cartierul Broșteni;

23.- proiectul de hotărâreprivindaprobareadezlipiriiimobiluluiteren cu număr cadastral 69.485, aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18;

24.- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor immobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău;

25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin DirecţiaJudeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situate în municipiul Buzău, limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772;

27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău;

28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Republicii, nr. 85.

Mihaela Travel | Agentie de turism
Articole similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -Custom ad 4
- Advertisment -

Cele mai citite articole